اسپری کنترل نهایی

Finish Control

اسپری کنترل نهایی کارماکر مخلوطی از حلال های مناسب می باشد که جهت زدودن گریس، روغن، واکس و بقایای پولیش از روی رنگ به کار می رود. این محصول را می توان در موارد زیر استفاده نمود:
• قبل از اجرای نانو سرامیک و واکس بدنه خودرو: آماده سازی مناسب سطح رنگ اولین قدم در دستیابی به پوششی با حداکثر کیفیت و ماندگاری میباشد. اسپری کنترل نهایی کارماکر به طور موثر موم های قدیمی، روغن، گریس و باقی مانده های پولیش را که مانع هرگونه پوشش جدید می شوند، پاک می کند و سطح را برای ایجاد پوششی ماندگار آماده می نماید.
• در طول فرآیند پولیش کاری: این محصول با حذف مواد اضافی پولیش و تمیز نمودن سطح، تشخیص هرچه آسان تر عیوب هولوگرام را به ویژه در خاتمه عملیات پولیش کاری امکان پذیر می سازد.

ویژگی ها:
  • سطحی تمیز و عاری از گریس، روغن و بقایای پولیش فراهم می کند
  • هولوگرام های موجود بر روی سطح را به آسانی قابل مشاهده می سازد
  • سطح را برای اجرای هر چه بهتر نانو سرامیک آماده می کند
  • به کسب نتیجه مطلوب در عملیات پولیش کاری کمک می کند
  • رگه و لکه بر جای نمیگذارد
  • باعث تغییر رنگ نمی شود
حجم بسته بندی: بطری اسپری 500 میلی لیتر