آدرس دفتر مرکزی: تهران گاندی کوچه 21 پلاک 25

تلفن دفتر مرکزی: 02188799653

ایمیل: info@carma-care.com